Informace pro končící ročníky

Okruhy předmětů SZZ podle oborů a specializací - akademický rok 2015/2016:


bakalářskénavazující magisterské
Obchodní podnikání, spec.- CR,OBCHOD Obchodní podnikání, spec. CRMM, specializace 1
Účetnictví a finanční řízení podniku, spec. 01 Účetnictví a finanční řízení podniku - studijní plán: verze 1verze 2,verze 3
Řízení a ekonomika podniku Řízení a ekonomika podniku
Strukturální politika EU pro veřejnou správu: verze 1,2, verze 3 Strukturální politika EU a rozvoj venkova
Finanční a pojistná matematika: verze 2, verze 3 Ekonomická informatika
Ekonomická informatika


Předběžný harmonogram SZZ 2016  - letní termín

Organizační zajištění a přesný časový harmonogram letního termínu státních závěrečných zkoušek 2016 bude zveřejněno ve Sdělení děkana. 

Okruhy SZZ budou zveřejněny k 1. 4. 2016.Závěrečné práce