Jazykové kurzy

Centrum celoživotního vzdělávání EF ve spolupráci s Katedrou jazyků EF zajišťuje placené kurzy anglického (AJ0Z) + (AJ0P) a německého jazyka (NJ0) k doplnění znalostí potřebných pro úspěšné absolvování vstupních testů z jednotlivých cizích jazyků.

Kurzy anglického jazyka a německého jazyka budou probíhat každý týden po dobu trvání letního semestru akademického roku 2015/2016, (termín zahájení kurzu bude stanoven po přihlášení dostatečného počtu studentů), tedy celkem 14 týdnů. Časová dotace pro tyto kurzy je dvě vyučovací hodiny (tedy 90 minut) týdně.

 

Pro případné zájemce o studium dalších cizích jazyků nabízíme kurzy pro začátečníky:

Kurz italského jazyka - ICV1 a ICV2

Kurz francouzského jazyka - FCV1 a FCV2

Kurz španělského jazyka - SCV1 a SCV2

 

Minimální počet účastníků pro otevření jednotlivých kurzů je 10, maximální počet 15 lidí.

Poplatek za Jazykový kurz EF ve výši Kč 1 900,- (včetně DPH), zašlete bezhotovostním převodem na účet Ekonomické fakulty Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích nejpozději do 19. 2. 2016.

 

 

Přihláška na Jazykový kurz

 

Pozn. Tyto kurzy si nelze zapsat ve STAGu a za jejich úspěšné absolvování nejsou přiděleny žádné kredity.

Rozvrh všech uvedených předmětů je umístěn na stránkách Katedry jazyků zde.