Pluralismus v ekonomii

EF JU pořádá cyklus přednášek inspirovaný Mezinárodní studentskou výzvu pro pluralismus v ekonomii, kterou naše fakulta jako jediná instituce z ČR oficiálně podpořila. Mezinárodní studentská výzva apeluje na pluralismus v ekonomii ve třech okruzích:

 

1. Teorie – pluralita uvnitř ekonomického myšlení, doplnění dominující neoklasické ekonomie jinými paradigmaty.

2. Metodologie – pluralita ve výzkumných metodách, například používání kvalitativních metod vedle tradičních kvantitativních.

3. Interdisciplinarita – spolupráce mezi ekonomií a ostatními společenskými nebo humanitními vědami.

 

V semestru budou pořádány vždy 2–3 přednášky, každou z nich odborně zajišťuje jedna z kateder EF JU. Přednášky jsou určené pro akademickou obec JU i širší veřejnost. Studenti EF JU, kteří se přednášek účastní, budou omluveni ze své výuky. V rámci přednášek bude kladen velký důraz na diskuzi s posluchači.

 

Aktivitu fakulty ocenil časopis Respekt a informace o ní přinesl i Českobudějovický deník.

 

V případě jakýchkoli dotazů či komentářů se obraťte na koordinátora cyklu přednášek Pluralismus v ekonomii z Katedry regionálního managementu EF JU. 

 

Oběhová ekonomika: další bruselská regulace nebo systémová změna?

JUDr. Pavel Telička, poslanec Evropského parlamentu

doc. Ing. Eva Cudlínová, CSc., Katedra regionálního managementu EF JU

23. 3. 2016, 10:00–11:30, budova F, místnost F1

Seminář garantuje Katedra regionálního managementu EF JU

Anotace: Oběhová (cirkulární) ekonomika je novou koncepcí EU, zaměřenou na efektivní využití odpadu, což může pomoci ochraně životního prostředí a menší závislosti na dovozu surovin. Pavel Telička je zpravodajem pro oběhovou ekonomiku ve Výboru pro průmysl, výzkum a energetiku EP.

www - pozvánka

 

Budějovické ekonomické dny

V rámci cyklu Pluralismus v ekonomii proběhnou Budějovické ekonomické dny věnované sociálnímu podnikání

Více informací zde

4. 4. 2016

Seminář garantuje Katedra regionálního managementu EF JU

 

Behaviorální ekonomie – Spekulativní obchodování a individuální chování obchodníků za přítomnosti akutního stresu

Ing. Mgr. Miroslav Zajíček, M.A., Ph.D., ředitel Laboratoře experimentální ekonomie Vysoké školy ekonomické v Praze

doc. RNDr. Tomáš Mrkvička, Ph.D., Katedra aplikované matematiky a informatiky EF JU

11. 5. 2016, 10:00 – 11:30, budova F, místnost F3

Seminář garantuje Katedra aplikované matematiky a informatiky EF JU

Anotace: Obchodování na trzích je velmi stresující záležitost, obchodníci jsou vystavení velké zátěži i přes veškeré své zkušenosti. Jejich chování navíc ovlivňuje ekonomiku skrze tvorbu cen. Je známo, že stres může významně ovlivňovat chování obchodníků, není ovšem zcela jasné, jakým způsobem ovlivňuje individuální spekulativní chování. Právě tím se téma přednášky zabývá a představuje výsledky výzkumu vlastních očekávání a sebedůvěry obchodníků v podmínkách laboratorního experimentu.


Výzvy EU pro 21. století

JUDr. Jiří Pospíšil, Ph.D., poslanec Evropského parlamentu

30. 11. 2015, 10:00 – 11:30, Aula Bobík

Přednášku garantuje Katedra práva EF JU

www - pozvánka

 

Vybrané aspekty aktivní služby pro veřejný sektor

Ing. Stanislav Simbartl, Odbor plánování lidských zdrojů, Sekce státního tajemníka Ministerstva obrany České republiky

Ing. Jaroslav Šetek, Ph.D., Katedra ekonomiky EF JU

3. 12. 2015, 12:30–14:00, děkanát EF JU, místnost 009

Přednášku garantuje Katedra ekonomiky EF JU

www - pozvánka

Anotace: Vedle narůstajících bezpečnostních rizik ozbrojeného konfliktu zápolí také veřejný sektor státu ve spolupráci s nestátním neziskovým s řadou závažných sociálních neduhů společnosti. Tato realita vede k zamyšlení vytvořit aktivní službu veřejného sektoru na bázi dobrovolnosti zahrnující službu ke státu vojensky organizovanou (zejména v armádě, popřípadě vybraných bezpečnostních sborech) a civilní (pro neziskový sektor veřejný – orgánů státní správy samosprávy a nestátních neziskových organizací).