Pomocný vědecký pracovník

Podrobné informace u paní Bc. Martiny Matějčkové (telefon 038 777 2493).

Opatření děkana EF č 3/2010