Věda a výzkum

NÁSTĚNKA

Aktuality vědeckého a výzkumného charakteru na EF

KONTAKTY A ZÁKLADNÍ INFORMACE

Tým Oddělení vědy a výzkumu

KONFERENCE A SOUTĚŽE SVOČ

Informace ke konferencím, které pořádá či spolupořádá EF, včetně soutěže studentské vědecké a odborné činnosti

VĚDECKÉ ČASOPISY

Informace k vědeckým časopisům, které vznikají pod záštitou EF 

DOKTORSKÉ STUDIUM

Praktické informace pro uchazeče o studium a studenty DSP

HABILITAČNÍ ŘÍZENÍ

Informace o habilitačním řízení na EF

VÝZKUMNÁ TÉMATA EF

Zaměření vědecké a výzkumné činnosti EF

GRANTY A PROJEKTY

Projektová činnost EF sloužící k naplňování dlouhodobých záměrů celé organizace

HODNOCENÍ VÝZKUMU A VÝVOJE

Evidence a hodnocení výzkumu a vývoje na EF

RADA VĚDY A VÝZKUMU

Rada VaV slouží k neformální diskuzi ohledně témat vědecko-výzkumného charakteru na EF