Opatření a sdělení děkana k doktorskému studiu

 

application/pdf Opatření děkana č. 100 / 2016

K pravidlům pro přijímací řízení a podmínky pro přijetí ke studiu v doktorském studijním programu v akademickém roce 2016/2017

 

 Opatření děkana č. 92 / 2015

Zajištění studia v doktorském studijním programu