Personální zabezpečení doktorského studijního oboru Řízení a ekonomika podniku

(v návaznosti na udělenou akreditaci platné od zimního semestru 2012)

Garant studijního oboru
doc. Ing. Ladislav Rolínek, Ph.D. (EF JU České Budějovice)
Složení oborové rady
doc. Ing. Ivana Faltová Leitmanová, CSc. (EF JU v Českých Budějovicích) - předsedkyně
prof. Ing. Ivana Boháčková, CSc. (PEF ČZU Praha)
prof. Ing. Ľubomír Gurčík, CSc. (EF JU v Českých Budějovicích; FEM SPU Nitra)
doc. Ing. Darja Holátová, Ph.D. (EF JU v Českých Budějovicích)
doc. Ing. Jaroslava Holečková, Ph.D. (FFU VŠE Praha)
doc. Ing. Milan Jílek, Ph.D. (EF JU v Českých Budějovicích)
doc. Ing. Ladislav Rolínek, Ph.D. (EF JU v Českých Budějovicích)
prof. Ing. Drahoš Vaněček, CSc. (EF JU v Českých Budějovicích)
Přehled přednášejících
doc. Ing. Ľubomír Gurčík, CSc. (Katedra účetnictví a financí EF JU; FEM SPU Nitra) – Finanční řízení podniku
doc. Ing. Darja Holátová, Ph.D. (Katedra řízení EF JU) - Teorie managementu
doc. Ing. Milan Jílek, Ph.D. (Katedra účetnictví a financí EF JU) – Metodologie vědecké práce
doc. Ing. Jindřiška Kouřilová, CSc. (Katedra účetnictví a financí EF JU) – Účetnictví
doc. Ing. Ivana Faltová Leitmanová, CSc. (Katedra ekonomiky EF JU) - Ekonomie
doc. Ing. Martin Macháček, Ph.D. et Ph.D. (Katedra ekonomiky EF JU, EF VŠB-TU Ostrava) - Ekonomie
doc. RNDr. Tomáš Mrkvička, Ph.D. (Katedra aplikované matematiky a informatiky EF JU) - Metodologie vědecké práce, Kvantitativní metody v ekonomii
doc. Ing. Ladislav Rolínek, Ph.D. (Katedra řízení EF JU) – Teorie managementu
doc. Ing. Antónia Štensová, PhD. (Katedra obchodu EF JU) - Marketing
prof. RNDr. Pavel Tlustý, CSc. (Katedra aplikované matematiky a informatiky EF JU) – Kvantitativní metody v ekonomii
Školitelé

doc. Ing. Darja Holátová, Ph.D. (EF JU České Budějovice)

doc. Ing. Milan Jílek, Ph.D. (EF JU České Budějovice)

doc. Ing. Jindřiška Kouřilová, CSc. (EF JU České Budějovice)

doc. Ing. Ivana Faltová Leitmanová, CSc. (EF JU České Budějovice)

doc. Ing. Ladislav Rolínek, Ph.D. (EF JU České Budějovice)

doc. Ing. Antónia Štensová, PhD. (EF JU České Budějovice)

prof. Ing. Drahoš Vaněček, CSc. (EF JU České Budějovice)

doc. RNDr. Tomáš Mrkvička, Ph.D. (EF JU České Budějovice)

doc. Ing. Růžena Krninská, CSc. (EF JU České Budějovice)

doc. Ing. Eva Cudlínová, CSc. (EF JU České Budějovice)