7. rámcový program EU

Informace k projektům 7. rámcového programu Evropské unie.
Nový balíček výzev k předkládání projektů do 7. RP na rok 2009
Aktivity projektu USEandDIFFUSE (7. Rámcového programu)
Sekce CORDIS pro mladé výzkumníky (7. rámcový program)
Bližší informace k 7. rámcovému programu
Rámcové programy (RP) ES jsou hlavním nástrojem financování evropského výzkumu a vývoje. V současné době již probíhá sedmý z nich, který je stanoven pro období 2007 – 2013.
Publikace k 7. rámcovému programu
Finanční příručka Evropské komise
Byla publikovaná nová verze finanční příručky Evropské komise, která objasňuje finanční ustanovení Modelové grantové dohody a obsahuje praktické příklady - "Guide to Financial Issues relating to FP7 Indirect Actions". Finanční pravidla nebyla změněna, jen je snaha lépe existující požadavky Evropské komise formulovat tak, aby byly řešiteli projektu 7.RP bezchybně vykládány.