Dvoustranná spolupráce

Dvoustranné spolupráce se zeměmi EU, zeměmi střední a východní Evropy a dalšími zeměmi. Programy EUPRO, AKTION, KONTAKT a INGO.
Programy EUPRO
Programy na podporu účasti ČR v rámcových programech.
Program INGO
Podpora účasti v nevládních organizacích výzkumu a vývoje.
Program KONTAKT
Program umožňuje podporu účasti českých výzkumných a vývojových pracovníků v mnohostranných programech výzkumu ESA, SEI (Středoevropská iniciativa) a NATO a v některých významných dvoustranných programech se státy, se kterými má Česká republika sjednanou Dohodu o spolupráci ve výzkumu a vývoji a dále v programech NSF.
Ostatní dvoustranné spolupráce
Spolupráce se zeměmi EU, zeměmi střední a východní Evropy a dalšími zeměmi.
Aktion
Kancelář programu AKTION administruje dva programy: a)Program AKTION byl zřízen v roce 1992 jako společný program ministerstev školství obou zemí. AKTION Česká republika - Rakousko - program pro podporu bilaterální spolupráce ve vzdělávání a vědě v terciárním sektoru (v ČR pouze pro veřejné VŠ). b) Program vědecko-technické spolupráce mezi Českou republikou a Rakouskem byl přičleněn v květnu 1997.