Výzva AMVIS k podávání žádostí o podporu česko-americké vědeckotechnické spolupráce

Americké vědecké informační středisko, o.p.s. vyhlásilo výzvu k podávání žádostí o podporu česko-americké vědeckotechnické spolupráce. Uzávěrka přihlášek je 10. července 2009.


Americké vědecké informační středisko, o.p.s. je na základě dohody s MŠMT pověřeno shromažďováním žádostí o podporu bilaterální spolupráce, zabezpečováním jejich hodnocení pro rozhodování Společné rady a vypracováváním podkladů pro jednání Společné rady Dohody. Na základě posudků jednotlivých návrhů doporučí Společná rada projekty k projednání v rámci veřejné soutěže ve VaV do programu mezinárodní spolupráce ve výzkumu a vývoji KONTAKT (ME).

Kontakt:             
AMVIS, o. p. s. Uzávěrka přihlášek je 10. července 2009.     
Senovážné nám. 24           
110 00  Praha 1  e-mail: amvis@amvis.cz

Bližší informace: http://www.amvis.cz/granty.htm