Mnohostranná mezivládní spolupráce

Program COST, EUREKA, vědecké programy NATO, spolupráce s ESA a další.
Program COST
Mnohostranná evropská spolupráce ve vědeckém a technickém výzkumu.
Program EUREKA
Evropská spolupráce v oblasti aplikovaného a průmyslového výzkumu a vývoje. Projekty EUREKA slouží civilním účelům a jsou zaměřeny na oblasti soukromého i veřejného sektoru.
Další programy mnohostranné spolupráce