Výzva k předkládání projektů v rámci OP VaVpI - Centra transferu technologií (CTT)

Cílem této výzvy je podpořit projekty, které zajistí nastavení procesů pro transfer technologií a poté samotný rozvoj transferu technologií mezi výzkumnými organizacemi a aplikační sférou. V rámci výzvy budou podpořeny projekty zaměřené jak na zakládání nových CTT, tak na rozvoj a stabilizaci stávajících. Žádosti, v rámci této Výzvy, budou přijímány od 15. 9. 2010 do 15. 11. 2010.

application/pdf OP_VaVpI_vyzva_final.pdf — (pdf; 270 kB)