Přehled řešených významných výzkumných projektů

Souhrn řešených významných výzkumných projektů za období 2007-2016.

GA JU 053/2016/S (2016-2018) Inovační management a konkurenceschopnost MSP (odpovědný řešitel: doc. Ing. Ladislav Rolínek, Ph.D.)

GA JU 149/2014/S (2014-2016) Ekonomické dopady legislativních změn v oblasti financí, účetnictví a daní (odpovědný řešitel: doc. Ing. Jindřiška Kouřilová, CSc.)

COST LD14118 (2014-2015) Kulturní udržitelnost: sociálně-ekonomické důsledky. Koncepty a příklady praxe (odpovědný řešitel: PhDr. Miloslav Lapka, CSc.)

GA JU 079/2013/S (2013-2015) Modely řízení MSP (odpovědný řešitel: doc. Ing. Ladislav Rolínek, Ph.D.)

GA JU 039/2013/S (2013-2015) Management lidských zdrojů malých a středních podniků (odpovědný řešitel: doc. Ing. Darja Holátová, Ph.D.)

GA JU 019/2013/S  (2013-2015) Determinanty trhu bioprodukce (Jihočeský kraj) (odpovědný řešitel: Ing. Hana Doležalová, Ph.D.)

GAČR P404/12/P0334 (2012-2014) Faktory vztahu návštěvníků k prostředí atraktivit ve zranitelných oblastech (odpovědný řešitel: RNDr. Josef Navrátil, Ph.D.)

GAČR P201/11/P164 (2011-2013) Martingalové aproximace a U-statistiky (odpovědný řešitel: RNDr. Jana Klicnarová, Ph.D.)

GAČR P201/11/1558 (2011-2014) Náhodné procházky a náhodná pole v modelech statistické fyziky. (odpovědný řešitel: doc. Dr. Mgr. Marek Biskup)

GA JU 029/11/S (2011-2013) Institucionální přístupy k regionálnímu rozvoji. (odpovědný řešitel: doc. Ing. Milan Jílek, Ph.D.)

GAČR P201/10/0472 (2010-2014) Stochastická geometrie - nehomogenita, kótování, dynamika a stereologie (odpovědný spoluřešitel za EF: doc. RNDr. Tomáš Mrkvička, Ph.D.)

GA JU 068/2010/S (2010-2012) Procesní management a možnosti jeho zavedení v MSP. (odpovědný řešitel: doc. Ing. Ladislav Rolínek, Ph.D.)

GAČR P402/10/P344 (2010-2012) Ekonomické aspekty regenerace brownfields v Jihočeském kraji. (odpovědný řešitel: RNDr. Zuzana Dvořáková - Líšková, Ph.D.)

Interreg IVc č. 0523R2 (2010-2012) UNICREDS - University Collaboration in Regional Development Spaces. (odpovědný řešitel: doc. Ing. Eva Cudlínová, CSc.)

7 RP GILDED (2010-2011) Řízení, infrastruktura, životní styl a spotřeba energie : Evropské post-uhlíkové komunity (GILDED) (odpovědný řešitel: doc. Ing. Eva Cudlínová, CSc.)

NAZV QI 92A023 (2009-2012) Venkovský prostor – prostor pro žití nebo pro dožití? (Modelové strategie venkovského prostoru) (odpovědný řešitel: doc. Ivana Faltová Leitmanová, CSc.)

GAČR P403/09/P053 (2009-2010) Typologie vztahu turistů k atributům prostředí na příkladu vodní komponenty krajiny. (odpovědný řešitel: RNDr. Josef Navrátil, Ph.D.)

NAZV-QH 82162 (2008-2012) Možnosti defragmentace vlastnictví zemědělské půdy. (odpovědný řešitel: prof. Ing. František Střeleček, CSc., Dr.h.c.)

MPSV-1JO16/04 (2004-2008) Socioekonomický vývoj českého venkova a zemědělství. (odpovědný řešitel / spolupříjemce: prof. Ing. Magdalena Hrabánková, CSc., prof.h.c.)

II MŠMT 2E06044 (2006-2008) Manažerský audit jako nástroj podpory trvale udržitelného rozvoje malého a středního podnikání. (odpovědný řešitel: doc. Ing. Ladislav Rolínek, Ph.D.)

MŠSR 514/01120 ČR/Rum/SR07 (2007-2009) Dopad různých scénářů administrace přímých plateb na ekonomiku zemědělských podniků: případová studie rumunského zemědělství. (odpovědný řešitel: prof. Ing. František Střeleček, CSc., Dr.h.c.)

NAZV-QG60031 (2006-2007) Podmínky rozvoje lidského a sociálního kapitálu ve venkovském prostředí po vstupu ČR do EU. (odpovědný řešitel: prof. Ing. Magdalena Hrabánková, CSc., prof.h.c.)

NAZV-QG60042 (2006-2009) Harmonizace nástrojů Společné zemědělské politiky se specifickými podmínkami českého zemědělství vedoucí ke konkurenceschopnosti a trvale udržitelnému rozvoji. (odpovědný řešitel: prof. Ing. František Střeleček, CSc., Dr.h.c.)

GAČR 402/07/P209 (2007) Možnosti moderních vícerozměrných metod při vyhodnocování socio-ekonomického potenciálu a rozvoje. (odpovědný řešitel: Ing. Michael Rost, Ph.D.)

GAČR 402/06/0903 (2006-2008) Hospodářský růst regionů. (odpovědný řešitel: doc. Ivana Faltová Leitmanová, CSc.)

MSM-6007665806 (2005-2010) Vědecký okruh 5:Faktory regionálního rozvoje a jejich vliv na sociálně ekonomický potenciál regionů. (odpovědný řešitel: prof. Ing. Magdalena Hrabánková, CSc., prof.h.c.)

MSM-6007665806 (2005-2010) Vědecký okruh 4:Ekonomická optimalizace zemědělského hospodaření v podhorských a horských oblastech se zřetelem na trvale udržitelný rozvoj venkovských oblastí (odpovědný řešitel: prof. Ing. František Střeleček, CSc., Dr.h.c.)