Diverzifikace vlivu biohospodářství na strategické dokumenty lesnicko-dřevařského sektoru jako podklad pro státní správu a návrh strategických cílů do roku 2030

QK1920391
Ministerstvo zemědělství (MZe)
ČZU v Praze
Spolupříjemce
Cudlínová Eva, doc. Ing., CSc. (KRM)
Šlachta Martin, doc. Mgr., Ph.D. (KRM), Dvořáková Líšková Zuzana, RNDr., Ph.D. (KRM), Maxa Josef, Bc. (KRM),
Externí výzkumný projekt nad 150tis.