Systém pro podporu marketingového rozhodování DestinACE

TL02000423
Technologická agentura ČR (TAČR)
JU v ČB
Příjemce
Vojtko Viktor, Ing., Ph.D. (KOD)
Štumpf Petr, Ing., Ph.D. (KOD), Janeček Petr, Ing., Ph.D. (KOD), Broučková Iveta, Ing., Ph.D. (KOD), Tichá Lucie, Ing., Ph.D. (KOD), Haman Karbulková Iveta, Ing. et Ing. (KPH), Švecová Eva, Ing. (KOD)
Externí výzkumný projekt nad 150tis.