Vliv MAS na regionální rozvoj v zemích V4

IGS16A1
Interní grantová soutěž EF (IGS)
JU v ČB
Příjemce
Klufová Renata, RNDr., Ph.D. (KMI)
Rost Michael, Ing., Ph.D. (KMI), Dvořáková Líšková Zuzana, RNDr., Ph.D. (KRM)
1.4.2017
31.3.2019
Interní výzkumný projekt
340000