Habilitační řízení

Habilitační řízení na Ekonomické fakultě Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích probíhá podle § 71 a § 72 zákona č. 111/1998 Sb. o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů a podle jednacího řádu vědecké rady EF JU.

V habilitačním řízení se ověřuje vědecká kvalifikace uchazeče, a to zejména na základě habilitační práce, její obhajoby a dalších vědeckých a odborných prací, a jeho pedagogická způsobilost na základě hodnocení habilitační přednášky a předcházející pedagogické praxe.

Na Ekonomické fakultě Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích lze žádat o habilitační řízení v akreditovaném oboru Ekonomika a management. Ekonomická fakulta má udělenou akreditaci habilitačního řízení do 31. července 2022.


Zvěřejňování údajú o habilitačním řízení (odkaz na celou JU)

 

Dokumenty