Habilitační řízení

Habilitační řízení se na Ekonomické fakultě Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích  koná podle § 71 a § 72 zákona č. 111/1998 Sb. o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů a podle jednacího řádu vědecké rady EF JU.

V habilitačním řízení se ověřuje vědecká kvalifikace uchazeče, a to zejména na základě habilitační práce, její obhajoby a dalších vědeckých a odborných prací, a jeho pedagogická způsobilost na základě hodnocení habilitační přednášky a předcházející pedagogické praxe.

 

Na Ekonomické fakultě Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích lze žádat o habilitační řízení v akreditovaném oboru Ekonomika a management.

 

Zveřejňování údajů o habilitačním řízení

 

Dokumenty

  • application/pdf 102 / 2016 - Řád habilitačního řízení Ekonomické fakulty Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích (aktuálně platný)
  • application/pdf 102 / 2016 - Regulations for Habilitation Proceedings at the Faculty of Economics of USB in České Budějovice