Evidence a hodnocení výzkumu a vývoje

Evidence výsledků výzkumu a vývoje na Ekonomické fakultě

 

Hodnocení výzkumu a vývoje na Ekonomické fakultě


Hodnocení výzkumu a vývoje v ČR

  • Metodika hodnocení výsledků výzkumu a vývoje schválená Radou pro výzkum, vývoj a inovace a vládou ČR (200820092010-201120122013)
  • Seznam recenzovaných neimpaktovaných časopisů (periodik) vydávaných v České republice (2008, 2009, 2010-13, 2014)
  • Výsledky bodového hodnocení organizací Radou pro výzkum, vývoj a inovace (2008-2012)