Kategorie výsledků


Druhy výsledků a jejich definice jsou uvedeny tak, jak jsou stanoveny v požadavcích pro informační systém RIV:

I. Kategorie – Publikační výsledky

 • D = článek ve sborníku


II. Kategorie – Výsledky aplikovaného výzkumu

(u výsledků aplikovaného výzkumu je nutné splnění dalších požadavků a doložení všech rozhodných podkladů /smlouvy, posudky apod./ na oddělení Vědy a výzkumu, aby výsledky odpovídaly definicím dle metodiky)

 • P = patent
 • Z = poloprovoz, ověřená technilogie, odrůda, plemeno
 • F = výsledky s právní ochranou (užitný vzor, průmyslový vzor)
 • G = technicky realizované výsledky(prototyp, funkční vzorek)
 • H = poskytovatelem realizované výsledky (výsledky promítnuté do právních předpisů a norem, do směrnic a předpisů nelegislativní povahy závazných v rámci kompetence příslušeného poskytovatele)
 • N = certifikované metodiky, léčebné postupy, památkové postupy, specializované mapy s odborným obsahem
 • R = software
 • V = výzkumná zpráva obsahující utajované informace (takový výsledek lze do RIV vložit pouze v případě, že zpráva obsahuje utajované informace a pole R12 = U), nebo souhrnná výzkumná zpráva


III. Kategorie – Ostatní výsledky

 • A = audiovizuální tvorba, elektronické dokumenty
 • M = uspořádání (zorganizování) konference
 • W = uspořádání (zorganizování) workshopu
 • E = uspořádání (zorganizování) výstavy
 • O = ostatní výsledky, které nelze zařadit do žádného z výše uvedených druhů výsledku. V případě druhu výsledku = O se nevyplňují žádné další údaje specifikující blíže výsledek, které se vyplňují v závislosti na druhu výsledku.

 

Všechny definice vycházejí z dokumentů (dokumenty mají totožné definice):