Konference a soutěže SVOČ

Informace o mezinárodní vědecké konferenci INPROFORUM a dalších konferencích pořádaných Ekonomickou fakultou.

 

Konferenční portály

  • OPEN CONFERENCE SYSTEM (portál vědeckých konferencí na EF JU)
  • SCIRESCO (český přehled vědeckých konferencí na jednom místě)
  • INOMICS (zahraniční přehled vědeckých konferencí na jednom místě)

 

Mezinárodní vědecká konference INPROFORUM

Soutěž SVOČ