Konference a soutěže SVOČ

Mezinárodní vědecká konference INPROFORUM (2007-2019)

 Konference je tradičním setkáním zaměřeným na výměnu informací a diskusi nad vědeckými výsledky z  oblastí inovací, podniků, regionů a managementu.

Nejvýznamější konference pořádané v roce 2019

Matematické metody v ekonomii (MME 2019)

Konference  je tradičním setkání odborníků z řad univerzit i podniků, kteří se zajímají o ekonomické aplikace matematických metod.

Naše společná přítomnost

Mezioborová konference zabývající se především společenskovědní reflexí globálních environmentálních problémů.

 

Další vědecké konference pořádané Ekonomickou fakultou

 

Soutěž SVOČ

Konferenční portály

  • OPEN CONFERENCE SYSTEM (portál vědeckých konferencí na EF JU)
  • SCIRESCO (český přehled vědeckých konferencí na jednom místě)
  • INOMICS (zahraniční přehled vědeckých konferencí na jednom místě)