Mezinárodní vědecká konference MME 2010

Na Ekonomické fakultě Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích se ve dnech od 8. - 10. září 2010 uskutečnil 28. ročník mezinárodní vědecké konference „Mathematical Methods in Economics 2010“ (MME 2010), která byla organizována ve spolupráci s Českou společností pro operační výzkum a Českou ekonometrickou společností. Zaměřením konference byla oblast operačního výzkumu, ekonometrie, kvantitativních metod v managementu, simulace, matematickém modelování a optimalizaci procesů. Významnými hosty konference byl Prof. M. Luptáčik (WU Vienna, Rakousko), prof. J. Hřebíček (MU, Brno), Dr. R. Cavalliere (Wolfram, Champain, USA) a prof. D. Štys (JU v ČB).

V rámci sekcí bylo prezentováno kolem 100 příspěvků (z celkových 158 přihlášených účastníků konference). Příspěvky byly publikovány ve sborníku zařazeném v databázi Thomson Reuters ISI Index to Social Sciences & Humanities Proceedings (ISSHP) a ISI Index to Social Sciences & Humanities Proceedings (ISSHP/ISI Proceedings).

Více informací: http://mme2010.ef.jcu.cz/