Oddělení vědy a výzkumu

Proděkan pro vědu a výzkum
PhDr. Miloslav Lapka, CSc. mlapka@ef.jcu.cz +420 387 772 760
Referent
Bc. Martina Matějčková +420 387 772 493
doktorské studium, vědecká rada, habilitační řízení
Metodik
Ing. Martin Pech, Ph.D. +420 387 772 699
granty a projekty, konference, SVOČ, hodnocení vědy a výzkumu
Technická redaktorka
ThDr. Šárka Steinová, ThD. +420 605 786 174
vědecké časopisy

Adresa

Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích

Ekonomická fakulta

Oddělení vědy a výzkumu

Studentská 13

370 05  České Budějovice

Umístění na mapě


Zaměření vědecké a výzkumné činnosti EF JU v Českých Budějovicích

Vědecko-výzkumná činnost fakulty je soustředěna do třech základních okruhů, které odpovídají zaměření akreditovaných studijní programů (A. Ekonomika, finance a řízení podniků, B. Ekonomie, ekonomie a finance veřejného sektoru, regionální ekonomie a regionální rozvoj, environmentální ekonomie, C. Obchod, marketing a cestovní ruch).

 

Výzkumné zaměření jednotlivých kateder a týmů EF JU

 

Oddělení vědy a výzkumu zajišťuje administraci:

  • habilitačních řízení,
  • doktorského studia,
  • ediční činnosti (publikace, monografie, skripta, vědecké časopisy),
  • vědecké konference Inproforum a soutěže ve studentské vědecké a odborné činnosti (SVOČ),
  • žádostí o výzkumné granty a odevzdávání dílčích a závěrečných zpráv vědeckých grantů,
  • hodnocení výzkumné, vývojové a inovační činnosti na EF.

 

Věda a výzkum v rámci celé Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích