Kulturní udržitelnost: sociálně-ekonomické důsledky. Koncepty a příklady praxe

COST LD14118
Evropská unie
JU v ČB
Příjemce
Lapka Miloslav, doc. PhDr., CSc. (KRM)
1.1.2014
31.12.2015
Externí výzkumný projekt nad 150tis.
722000

MENU