Ediční činnost

Ediční činnost Ekonomické fakulty je vymezena pravidly, která jsou v souladu se Statutem Ekonomické fakulty Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích článkem 2b, Dlouhodobým záměrem Ekonomické fakulty a Strategií dlouhodobého rozvoje Ekonomické fakulty.

Na ekonomické fakultě je možné tisknout vysokoškolské učebnice a vědecké monografie (požadavky viz definice kategorie dle aktuální platné metodiky), jejichž autorem případně při více autorech alespoň jedním autorem je pracovník Ekonomické fakulty.

Složení ediční rady:

  • doc. Ing. Ivana Faltová Leitmanová, CSc.
  • doc. Ing. Milan Jílek, Ph.D.
  • PhDr. Miloslav Lapka, CSc.
  • prof. Ing. Drahoš Vaněček, CSc.
  • PhDr. Jan Vávra, Ph.D.

 

Technická redakce (kontakt): ThDr. Šárka Steinová, ThD. (ssteinova@ef.jcu.cz)

Dokumenty: