Vědecké časopisy

Vědecké časopisy vydávané Ekonomickou fakultou JU (portál OJS):

Technická redakce: ssteinova@ef.jcu.cz

 

Ekonomická fakulta JU spolupracuje s Regional Science Association of Subotica (Srbsko) a Univerzitou Pannonia (Keszthely, Maďarsko) na vydávání časopisu DETUROPE:

Technická redakce: deturope@gmail.com

 

Varování pro autory

Výše uvedené časopisy, na kterých participuje Ekonomická fakulta, publikují v souladu s etickými normami. Nicméně se poslední dobou objevují v e-mailu nevyžádané reklamní sdělení z tzv. predátorských časopisů. Při publikování do zahraničních časopisů proto prosím dbejte zvýšené opatrnosti.