Výzkumný program Katedry aplikované matematiky a informatiky

Název výzkumného programu: Matematicko-statistické modelování a optimalizace v praxi

Výzkumná činnost Katedry aplikované matematiky a informatiky je dále rozdělena do několika oblastí.

  • (1) Matematicko-statistické modelování a optimalizaci.
  • (2) Matematické a statistické metody v řízení, regionální politice, marketingu i akademických disciplínách
  • (3) Výzkum moderních podnikových informačních systémů z pohledu bezpečnosti a komunikace

     

    JEL Classification:

    • C000, C010, C020, C190, C60, C610, C63, C900
    • R100, R110, R580
    • L86

     

     Podané projekty:

     MŠMT 7AMB Mobility - posuzován (rok řešení 2016-17) Stochastic Optimization Using Copulae Theory
     GA ČR - posuzován (rok řešení 2016-2018) Prostorová geometrická statistika náhodných množin v eukleidovských prostorech

     Řešené projekty:

     GAČR P201/11/1558 (2011-2014) Náhodné procházky a náhodná pole v modelech statistické fyziky (řešitel doc. Marek Biskup)
     GAČR P201/11/P164 (2011-2014) Martingalové aproximace a U-statistiky (řešitelka RNDr. Jana Klicnarová)
     GAČR P201/10/0472 (2010-2014) Stochastická geometrie - nehomogenita, kótování, dynamika a stereologie (spoluřešitel doc. Tomáš Mrkvička)
     MŠMT Aktion č. 63p22 (2012) Testing and modelling of cancer (doc. Tomáš Mrkvička)