Výzkumný program Katedry práva

Název výzkumného programu: Ochrana spotřebitele a právní aspekty pozemkových úprav

Společný výzkum akademických pracovníků katedry práva bude v letech 2012 – 2017 směřovat především do následujících oblastí:

  • (1) Oblast věnovaná právu v podnikání
  • (2) Právní aspekty pozemkových úprav
  • (3) Simulovaná soudní řízení (MOOT) pro zlepšení výuky

 

JEL Classification:

  • H57, D18
  • K13, K29, K32, K35
  • G33, K35

 

Podané projekty:

TA ČR Omega - Zvýšení efektivity jednotlivých forem plánování krajiny - spolu s Katedrou pozemkových úprav ZF JU (spoluřešitel JUDr. Hrubý)