Výzkumný program Katedry regionálního managementu

Název výzkumného programu: Regionální a globální aspekty udržitelnosti a bioekonomika

Výzkumná činnost Katedry regionálního managementu je dále rozdělena do několika oblastí.

  • (1) Ekonomicko-sociální aspekty regionálního rozvoje
  • (2) Environmentální a ekologická ekonomie a bio-ekonomie
  • (3) Environmentální a rurální sociologie
  • (4) Regionální a globální aspekty spotřeby energie a změn klimatu

JEL Classification:

  • G38, C92
  • O18, Q10-50
  • R1, R2, R5

 

Řešené projekty:

7 RP GA 225383 (2010-2012) Řízení, infrastruktura, životní styl a spotřeba energie : Evropské post-uhlíkové komunity (GILDED) (spoluřešitelka doc. Ing. Eva Cudlínová, CSc.)
Interreg IVc č. 0523R2 (2010-2012) UNICREDS - University Collaboration in Regional Development Spaces (spoluřešitelka doc. Ing. Eva Cudlínová, CSc.)
GAČR P402/10/P344 (2010-2013) Ekonomické aspekty regenerace brownfields v Jihočeském kraji (řešitelka RNDr. Dvořáková-Líšková, Ph.D.)
COST LD14118 (2014-2015) Kulturní udržitelnost: sociálně-ekonomické důsledky. Koncepty a příklady praxe (řešitel PhDr. Miloslav Lapka, CSc.)
Visegrad 4 EaP (2013) "Introducing EU standards in Moldova"