Výzkumný program Katedry účetnictví a financí

Název výzkumného programu: Ekonomické dopady změn a politik v oblasti financí, účetnictví a daní

Výzkumná činnost Katedry účetnictví a financí je dále rozdělena do několika oblastí.

  • (1) Finance podniku, účetnictví a auditing
  • (2) Finanční systém, veřejné finance a daňový systém
  • (3) Zemědělská ekonomika

 

JEL Classification:

  • G3, G21, G23, G24, G1

 

Řešené projekty:

GA JU 029/2011/S (2014-2016) Ekonomické dopady legislativních změn v oblasti financí, účetnictví a daní (Řešitelka doc. Kouřilová)
GA JU 029/2011/S (2011-2013) Institucionální přístupy k regionálnímu rozvoji. Řešitel doc. Jílek
NAZV QI 92A023 (2009-2012) Venkovský prostor - prostor pro žití nebo pro dožití? Modelové strategie venkovského prostoru (problematika financování obcí)
NAZV QH 82162 (2008-2012) Možnosti defragmentace vlastnictví zemědělské půdy.
GAČR 402/06/0903 (2006-2008) Hospodářský růst regionů (se zaměřením na Jihočeský kraj) řešitelka doc. Faltová Leitmanová, spoluřešitel doc. Jílek (problematika územních rozpočtů)
MSM-6007665806 (2005-2011) Vědecký okruh 5:Faktory regionálního rozvoje a jejich vliv na sociálně ekonomický potenciál regionů. Součást výzkumného záměru Samostatný řešitel dílčí etapy - doc. Jílek (Analýza fiskální situace regionu)
MSM-6007665806 (2005-2011) Trvale udržitelné způsoby zemědělského hospodaření v podhorských a horských oblastech zaměřené na vytváření souladu mezi jejich produkčním a mimoprodukčním uplatněním. Spoluřešitel Prof. Střeleček.
NAZV QG60042 (2006-2009) Harmonizace nástrojů Společné zemědělské politiky se specifickými podmínkami českého zemědělství vedoucí ke konkurenceschopnosti a trvale udržitelnému rozvoji. Odpovědný řešitel prof. Střeleček
MZE/QC,  projekt QC1037 (2001-2004) Efektivnost využití programů EU v ČR. Odpovědný řešitel prof. Střeleček.
MZE QD0176 (2000-2004) Intenzifikace a efektivní management chovu dojného skotu a ohledem na budoucí členství v EU. Spoluřešitel Prof. Střeleček.
MSM-122200001 (1999-2004) Ekonomická a zemědělská produkční struktura produkce kritických oblastí s ohledem na jejich vývoj. Odpovědný řešitel Prof. Střeleček.