Informace pro zájemce o studium

 

Vyberte si svůj studijní program a formu studia

Podmínky a průběh přijímacího řízení bakalářského studia
Podmínky a průběh přijímacího řízení navazujícího magisterského studia
Vyplňte přihlášku

Informujte se o průběhu a výsledcích přijímacího řízení

    Prezentace Ekonomické fakulty

      Předpisy