IT služby a provoz informačních systémů

Zkratka předmětu KMI/ITSP
Název předmětu IT služby a provoz informačních systémů
Akademický rok 2017/2018
Pracoviště / Zkratka KMI/ITSP
Název IT služby a provoz informačních systémů
Akreditováno/Kredity Ano/4
Rozsah hodin Přednáška 2 HOD/TYD
Vyučovací jazyk čeština
Nahrazovaný předmět
Vyloučené předměty
Podmiňující
Způsob zakončení Zápočet
Forma zakončení Kombinovaná
Zápočet před zkouškou Ne
Vyučovaný semestr Letní
Cíle předmětu (anotace)

Předmět navazuje a rozšiřuje předmět Podnikové informační systémy 1. Studenti se seznámí se základními pojmy IS/IT služeb, správy služeb a provozu informačních systémů a služeb a trendů v oblasti IS/IT služeb a jednotlivých technologií. Témata:
1. IT služby - základní pojmy, vazba na business aktivity, zajištění obchodních procesů, IT governance
2. Provoz služeb - procesy a funkce, činnosti, vazba na business, organizační záležitosti
3. Správa událostí, správa požadavků, správa incidentů a správa problémů
4. Správa přístupu (základní principy, metriky, kritické faktory, rizika, řízení, role a odpovědnosti)
5. Provozní aktivity v dalších procesech - správa změn, release a deployment, správa aktiv a konfigurací, řízení kontinuity provozu, řízení kapacity, řízení znalostí, finanční management pro IT služby
6. Klíčové funkce provozu služeb (Service Desk, technická správa, správa provozu IT, správa aplikací (role, cíle, činnosti, uspořádání, metriky, dokumentace)
7. Provoz IT infrastruktury - společné činnosti provozu služeb, přehled informačních a komunikačních technologií pro provoz informačních systémů, provoz komunikačních technologií a sítí, provoz datových úložišť, virtualizace serverů a desktopů, provoz SOA infrastruktury, provoz cloudové infrastruktury
8. Provoz aplikací, provoz databází, provoz open-source aplikací, podpora byznys procesů v informačním systému
9. Správa uživatelů (správa identit, správa oprávnění přístupu k datům, jednotné přihlášení, sledování uživatelů)
10. Provozní bezpečnosti IS (fyzická bezpečnost - rizika, opatření, informační bezpečnost, IS/IT bezpečnost, personální bezpečnost, řízení kontinuity provozu, compliance)

Požadavky na studenta

Obsah

Předpoklady - další informace k podmíněnosti studia předmětu

Získané způsobilosti

Garanti a vyučující
  • Garanti: Ing. Petr Hanzal, Ph.D.
  • Přednášející: Ing. Petr Hanzal, Ph.D., RNDr. Josef Milota
Literatura
Vyučovací metody

Hodnotící metody

Stáhnout jako PDF