IT Services and Operations of IS

Zkratka předmětu KMI/OITS
Název předmětu IT Services and Operations of IS
Akademický rok 2017/2018
Pracoviště / Zkratka KMI/OITS
Název IT Services and Operations of IS
Akreditováno/Kredity Ano/4
Rozsah hodin Přednáška 2 HOD/TYD
Vyučovací jazyk angličtina
Nahrazovaný předmět
Vyloučené předměty
Podmiňující
Způsob zakončení Zápočet
Forma zakončení Kombinovaná
Zápočet před zkouškou Ne
Vyučovaný semestr Letní
Cíle předmětu (anotace)

Předmět podává studentům ucelenou představu o všech aspektech řízení podnikové informatiky a o práci s informačními systémy v organizaci. Popisuje fáze jejich výběru až po fázi jejich běžného provozu. Cílem předmětu je podat aktuální a co možná nejucelenější přehled o trendech v oblasti řízení informačních technologií a systémů. Studenti by měli znát základní metody a nástroje řízení informačních technologií a systémů, měli by být schopni definovat globální strategii v řízení IS, stejně jako strategii informační a kvantifikovat efektivnost informačních systémů a technologií ve firmě.

Požadavky na studenta

Zpracování dílčích úloh, vytvoření semstrálního projektu.

Obsah

Tematické celky:
1. Role IS v manažerské praxi
2. Provoz informačního systému a zajištění jeho efektivity
3. Role manažera informačních systémů
4. Pohledy na informační systém, komponenty
5. Základní modely architektury podnikového informačního systému
6. Řízení projektů IS - projektový management a struktury, fáze, role, činnosti
7. Standardizace a mezinárodní normy (ITIL COBIT, ?)
8. Rizika zavádění informačních technologií v podniku
9. Problematika systémové integrace
10. Strategické řízení informačních systémů - globální strategie, modely, vyhodnocení, principy strategického řízení IS
12. Přínosy IS, efektivita, ukazatelé, finanční ukazatele
13. Řízení bezpečnosti informačních systémů, standardy

Předpoklady - další informace k podmíněnosti studia předmětu

Základní znalosti z oblastí: databáze, podnikové informační systémy, projektování informačních systémů.

Získané způsobilosti

Studenti by měli znát základní metody a nástroje řízení informačních technologií a systémů, měli by být schopni definovat globální strategii v řízení IS, stejně jako strategii informační a kvantifikovat efektivnost informačních systémů a technologií ve firmě.

Garanti a vyučující
  • Garanti: doc. Ing. Ladislav Beránek, CSc., Ing. Petr Hanzal, Ph.D.
Literatura
  • PICCOLI, Gabriele. Information systems for managers: text and cases. New York: John Wiley, 2012.
  • R. K. Rainer, C. G. Cegielski. Introduction to Information Systems: Supporting and Transforming Business. Wiley; 3 edition, 2010. ISBN 978-0470473528.
  • K. Passerini, A. El Tarabishy. Information Technology for Small Business: Managing the Digital Enterprise. Springer, 2012. ISBN 978-1461430391.
  • R. A. Steinberg. ITIL Service Operation (Best Management Practices). The Stationery Office, 2011. ISBN 978-0113313075.
  • R. K. Rainer, H. J. Watson. Management Information Systems. Wiley; 2 edition, 2013. ISBN 978-1118443590.
Vyučovací metody

Monologická (výklad, přednáška, instruktáž)

Hodnotící metody

Kombinovaná zkouška

Stáhnout jako PDF