Banner_prihlaska_2020

Nabízíme kvalitní komplexní vzdělání v bakalářských a navazujících magisterských studijních programech zamerených na Ekonomiku a Rízení, Finance a Úcetnictví, Regionální rozvoj, Podnikovou informatiku, Analýzu v ekonomické a nancní praxi a navazující studijní program v cizím jazyce Regional and European Project management.banner_prihlaska_2020