Evropské dokumentační středisko

Evropská dokumentační střediska (EDS) patří do informační sítě EUROPE DIRECT.

Jejich počátky spadají již do počátku šedesátých let a v současné době jich existuje 400 v rámci celé Evropské Unie. Jejich hlavním posláním je:

 pomáhat příslušné škole rozvíjet a konsolidovat výuku a výzkum v oblasti evropské integrace

 poskytovat informace o Evropské Unii a její politice nejen studentům, ale i veřejnosti

 účastnit se debat o Evropské Unii

Střediska jsou vybavena oficiálními publikacemi Evropské komise. EU Bookshop je elektronická služba umožňující přístup k publikacím institucí, agentur a úřadů EU. Mimo on-line knihkupectví nabízí také on-line katalog a archiv všech publikací EU.

Evropské dokumentační středisko Ekonomické fakulty Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích nabízí bibliograficko-informační služby v rámci materiálů poskytovaných Evropskou unií. Návštěvníkům je k dispozici studovna, včetně počítačů s připojením k internetu. Evropské dokumentační středisko poskytuje konzultační a informační služby, tj. pomoc při vyhledávání informačních zdrojů ve fondu EDS a na Internetu. Fond EDS obsahuje monografie, výroční zprávy, směrnice, statistické ročenky Eurostat, periodika, elektronické publikace a řadu informačních brožur a letáků.


Evropské dokumentační středisko v Českých Budějovicích: 

Ekonomická fakulta Jihočeské univerzity v ČB, Studentská 13, Katedra účetnictví a financí, č. dveří 313

Ing. Miroslava Vlčková, Ph.D. (EDS manager);  T/  +420 387 772 472; E/  mvlckova02@ef.jcu.cz

 

EDS_800