Vedení

 

Děkanka fakulty
doc. Dr. Ing. Dagmar Škodová Parmová +420 387 772 800
Proděkanka pro pedagogickou činnost
doc. RNDr. Renata Klufová, Ph.D. +420 389 032 707
Proděkanka pro vědu a výzkum
doc. RNDr. Jana Klicnarová, Ph.D. +420 389 032 462
Proděkanka pro rozvoj a vnější vztahy
RNDr. Zuzana Dvořáková Líšková, Ph.D. +420 389 032 455
Proděkan pro zahraničí
doc. Ing. Kamil Pícha, Ph.D., MBA. +420 389 032 706
Tajemník fakulty
Mgr. Eva Fichtnerová +420 387 772 527