Kariérní centrum

Kariérní centrum EF JU zajišťuje následovné aktivity:

  • Komplexní služby pro studenty Ekonomické fakulty ve vztahu ke zvyšování odborných kompetencí, realizace řízených stáží, odborných seminářů, odborných přednášek manažerů významných firem ve výuce, stínování manažerů, poradenství při tvorbě životopisů a motivačních dopisů, apod.
  • EURES EUROPEAN JOBDAY: organizace veletrhu pracovních příležitostí pro studenty JU, ve spolupráci s KC JU.
  • KLUB ABSOLVENTŮ: tvorba a distribuce elektronického bulletinu novinek a pozvánek na akce pořádané Ekonomickou fakultou pro členy Klubu absolventů a přátel Ekonomické fakulty JU, organizační zajištění aktivit pro členu Klubu, např. projekt „Srdcaři aneb podnikáme jinak“ orientovaný na setkávání s podnikateli, kteří se nebáli jít svou vlastní cestou.
  • INVEST DAY: soutěž podnikatelských záměrů studentů JU. http://investday.ef.jcu.cz/  ve spolupráci s KC JU. 
  • OCHRANA DUŠEVNÍHO VLASTNICTVÍ EF JU: servis při ochraně tvůrčích výsledků inovací a aplikovaného výzkumu studentů a akademických pracovníků Ekonomické fakulty JU.
  • EXTERNÍ TÉMATA BAKALÁŘSKÝCH A DIPLOMOVÝCH PRACÍ: zajištění požadavků na zadávání individuálních témat bakalářských a diplomových prací dle požadavků firem a institucí z portfolia partnerů Ekonomické fakulty JU.
  • MARKETINGOVÁ PODPORA: zajištění pravidelných i jednorázových marketingových průzkumů ve vztahu k uchazečům o studium na Ekonomické fakultě, studentům a absolventům Ekonomické fakulty, partnerům Ekonomické fakulty.