Studium

Proděkanka pro studium
doc. RNDr. Renata Klufová, Ph.D. klufova@ef.jcu.cz +420 389 032 707
Vedoucí studijního oddělení
Ing. Lucie Polášková polaskova@ef.jcu.cz +420 389 032 510
Referentky
Jiřina Juřenová jurenova@ef.jcu.cz +420 389 032 522
Renata Pigošová pigosova@ef.jcu.cz +420 389 032 523
Mgr. Zuzana Haišmanová strachot@ef.jcu.cz +420 389 032 835
Úřední hodiny
září - červen
Pondělí 8:00 - 11:00
Úterý 12:00 - 15:00
Středa 8:00 - 11:00 12:00 - 15:00
Čtvrtek
Pátek * 7:30 - 13:30
červenec - srpen
Pondělí 8:00 - 11:00
Úterý 8:00 - 11:00
Středa 8:00 - 11:00

* Pouze pro studenty kombinovaného studia v termínu jejich konzultace

    

Od 21. 12. 2020 Studijní oddělení uzavřeno. Žádosti komunikujte telefonicky nebo mailem.

Osobní návštěvy si domlouvejte telefonicky nebo mailem.


 

Hlavní náplní činnosti studijního oddělení je organizace studijních činností v rámci daného akademického roku:

 • Přijímací řízení - nastavení parametrů v systému STAG, příjem přihlášek, jejich kontrola a administrace v systému studijní agendy STAG; kontaktování uchazečů u neúplných přihlášek - žádosti o doplnění; kontrola plateb za přijímací řízení; příprava vlastního přijímacího řízení - harmonogram, personální zajištění, testy; organizace přijímací komise, zasílání rozhodnutí o přijetí/nepřijetí; administrace žádostí o přezkoumání rozhodnutí.
 • Organizace a zajištění úvodního soustředění 1. ročníků.
 • Zápisy a předzápisy - tisk karet A, B; příprava zápisových listů, listů pro školení bezpečnosti, ISIC karty, kontrola indexů.
 • Organizace a zajištění imatrikulací.
 • Běžná studijní agenda - administrace žádostí studentů (připisování, odepisování předmětů, uznávání předmětů, poplatky spojené se studiem, sociální stipendia, přihlášky ke státním závěrečným zkouškám apod.).
 • Administrace zadávání témat závěrečných prací.
 • Archivace - přijímací řízení, absolventi, zkouškové katalogy a další.
 • Organizace a zajištění státních závěrečných zkoušek - návrh komisí SZZ, harmonogramu SZZ, komunikace a ubytování předsedů komisí, příprava dekretů pro zkoušející, příjem a distribuce tezí, shromažďování závěrečných prací - předání do akademické knihovny.
 • Organizace a zajištění promocí - harmonogram, návrh promočních kolegií, vyplácení mimořádných stipendií.
 • Organizace a zajištění Dne otevřených dveří - příprava materiálů, sjednávání termínů, nábory na středních školách.
 • Tvorba rozvrhu a harmonogramu akademického roku.
 • Příprava akreditačních materiálů.

 

Adresa studijního oddělení EF

Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích

Ekonomická fakulta

studijní oddělení

Studentská 13

370 05  České Budějovice

Telefon: +420 38 903 2510, +420 38 903 2522, +420 38 903 2523

Služební mobil: +420 725 532 760

E-mail: studijni-ef@ef.jcu.cz

 

BANKOVNÍ ÚDAJE:

 • číslo účtu u ČSOB České Budějovice: 104725778/0300
 • konstantní symbol: 0379
 • variabilní symbol: 6020112 (přijímací řízení), 1209401 (administrativní služby), 6020412 (promoce)
 • specifický symbol: např. rodné číslo studenta
 • účel platby - např: žádost studenta o....