Granty a projekty

 

Grantové soutěže JU

 

 Grantové agentury a výběrová řízení v ČR

 

Mezinárodní spolupráce

 

Dokumenty

Dokument v souladu s Opatřením děkana č. 184/2020 Procesní zajištění podávání projektových/grantových žádostí a ucházení se o veřejné zakázky

 

Setkání k projektu V4 22010034

Population development in V4 countries

Economic and social Consequences of Population Aging

Demographic ageing

Structure, institutions involved and their activities and adopted policies

First outcomes of the questionnaire survey

Population projection of V4 countries