Evidence a hodnocení výzkumu a vývoje

Evidence výsledků výzkumu a vývoje na Ekonomické fakultě

 

Hodnocení výzkumu a vývoje na Ekonomické fakultě

Hodnocení výzkumu a vývoje na EF se řídí platnými opatřeními děkana EF


Při publikování do zahraničních časopisů prosím dbejte zvýšené opatrnosti vzhledem k tzv. predátorským časopisům (blíže viz informace o
predátorských časopisech). Na základě jednání vedení fakulty týkající se etiky a kvality publikační činnosti bylo rozhodnuto, že články publikované v predátorských časopisech nebudou odměňovány a započítávány autorům do publikační činnosti (viz zápis z porady vedení č. 158).
 

Odkaz na materiál VŠE k rozpoznávání predátorských vydavatelů a časopisů (zveřejněno na stránkách EF se souhlasem děkana VŠE)

 

Hodnocení výzkumu a vývoje v ČR

 

Informační systémy OBD a RIV