Kontakty a základní informace

Proděkan pro vědu a výzkum
doc. RNDr. Jana Klicnarová, Ph.D. janaklic@ef.jcu.cz 2462
Referent
Ing. Markéta Matějčková 2493
doktorské studium, vědecká rada, habilitační řízení
Metodik, Referent

Ing. Nikola Soukupová, t.č. MD

Mgr. Eva Opatrná

nsoukupova@ef.jcu.cz

eopatrna@ef.jcu.cz

2528

2528

granty a projekty, konference, SVOČ, hodnocení vědy a výzkumu

 

 

 

Adresa

Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích

Ekonomická fakulta

Oddělení vědy a výzkumu

Studentská 13

370 05  České Budějovice

Umístění na mapě

 

Oddělení vědy a výzkumu zajišťuje administraci:

  • habilitačních řízení,
  • doktorského studia,
  • metodickou podporu ediční činnosti (publikace, monografie, skripta, vědecké časopisy),
  • vědecké konference Inproforum, další vědecké konference pořádané či spolupořádané fakultou a soutěže ve studentské vědecké a odborné činnosti (SVOČ),
  • žádostí o výzkumné granty a odevzdávání dílčích a závěrečných zpráv vědeckých grantů,
  • hodnocení výzkumné, vývojové a inovační činnosti na EF.

 

Věda a výzkum v rámci celé Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích