Ediční činnost

Ediční činnost Ekonomické fakulty je vymezena pravidly, která jsou v souladu se Statutem Ekonomické fakulty Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích článkem 2b, Dlouhodobým záměrem Ekonomické fakulty a Strategií dlouhodobého rozvoje Ekonomické fakulty.

Na ekonomické fakultě je možné tisknout vysokoškolské učebnice a vědecké monografie (požadavky dle aktuálně platné Metodiky M17+ a Definice druhů výsledků), jejichž autorem případně při více autorech alespoň jedním autorem je pracovník Ekonomické fakulty.

Odkaz na publikační systém OMP EF JU (obsahuje skripta a učebnice EF JU)

 

Složení ediční rady

Předseda:
 • doc. RNDr. Jana Klicnarová, Ph.D. 

Členové:
 • doc. Dr. Ing. Dagmar Škodová Parmová
 • doc. Ing. Hana Doležalová, Ph.D.
 • doc. Ing. Ivana Faltová Leitmanová, CSc.
 • prof. Ing. Eva Kislingerová, CSc.
 • doc. Ing. Milan Jílek, Ph.D.
 • doc. RNDr. Tomáš Mrkvička, Ph.D.
 • doc. Ing. Kamil Pícha, Ph.D.
 • doc. Ing. Ladislav Rolínek, Ph.D.
 • doc. Ing. Petr Řehoř, Ph.D.
 • prof. Ing. Drahoš Vaněček, CSc.
 • PhDr. Jan Vávra, Ph.D.
 • Ing. Radek Zdeněk, Ph.D.

 
Technická redakce: 

 Zápisy z jednání ediční rady

Dokumenty